Obchodné podmienky

Uzavretie kúpnej zmluvy

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou DAKE s.r.o.,  so sídlom 956 22 Tvrdomestice 13, IČO: 47524588 (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.dake.sk Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:

  • identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo),
  • špecifikácia objednaného tovaru (t.j. názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
  • cena a spôsob platby za tovar,
  • spôsob doručenia tovaru,
  • miesto dodania tovaru.

Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

Odoslaním objednávky kupujúci uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.

Ochrana osobných údajov

Využívaním internetového obchodu www.dake.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácii o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať.

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Tieto informácie sú nutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť svoju registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude kupujúci informovaný.

Spôsoby platby

Dodacie a platobné podmienky

Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru jedným z nasledovných spôsobov:

1. Dobierka

Platba v hotovosti pri prevzatí zásielky na Slovenskej pošte, prípadne od poštového doručovateľa alebo kuriéra.

- dodanie prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s......................poštovné v hodnote 2,50 EUR

- dodanie prostredníctvom Expresnej zásielkovej služby.............poštovné v hodnote 6,- EUR


V prípade, že si zákaznik tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

Doprava a expedičné náklady

Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade ak kupujúci nebude zastihnutý doručovateľom na adrese určenia, bude mu uložené do poštovej schránky oznámenie o tom, že si môže tovar vyzdvihnúť na pošte a to po dobu 18 kalendárnych dní odo dňa doručenia. 
Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho. 
Tovar odosielame prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. a Expres kuriérom Slovenskej pošty a.s.
Tovar doručujeme do 1-14 pracovných dní. V okamihu expedovania zásielky sú Vám na e-mail doručené informácie o jeho odoslaní. 

Expedičné náklady a poštovné:

1. V prípade objednávky nad 100,- EUR je poštovné zadarmo. Poštovné nad 100,- EUR zadarmo sa vzťahuje na územie SR.

Po objednaní tovaru obdržíte e-mailom číslo účtu a variabilný symbol pre identifikáciu platby. Platbu je potrebné uskutočniť vopred (pred odoslaním tovaru). Po prijatí platby zasielame balík k Vám a informujeme Vás o jeho odoslaní. V prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu, prosíme Vás platbu realizovať do 3 pracovných dní. Pri platbe prevodom sa tovar odosiela až po Vašej úhrade.

Objednávka v rámci SR:

- dodanie prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s......................poštovné v hodnote 3,00 EUR

- dodanie prostredníctvom expresnej zásielkovej služby............poštovné v hodnote 6,- EUR

3. Dobierka

Platba v hotovosti pri prevzatí zásielky na Slovenskej pošte, prípadne od poštového doručovateľa alebo kuriéra.

- dodanie prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s......................poštovné v hodnote 2,50 EUR

- dodanie prostredníctvom Expresnej zásielkovej služby.............poštovné v hodnote 6,- EUR

V prípade, že si zákaznik tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

Výmena a vrátenie tovaru

VRÁTENIE TOVARU:

V zmysle § 12 ods.1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 
Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať ako poistenú zásielku, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

POSTUP:

1. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 7 dní od doručenia.

2. Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete:

- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

- v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,

- číslo faktúry,

- Váš podpis a dátum.

3. Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.

4. Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici alebo inom pôvodnom balení/ tak, aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5. Adresa pre doručenie:

DAKE s.r.o.

956 22 Tvrdomestice 13

 

Suma, ktorá Vám bude vrátená, nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.

V prípade, že si prajete vrátiť peniaze späť formou poštovej poukážky, od sumy vráteného tovaru odpočítavame poplatok Slovenskej pošty, a.s. vo výške 1,- EUR.

Prosím, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Podľa spomínaného zákona sme Vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na Váš bankový účet alebo poštovou poukážkou.


VÝMENA TOVARU:

1. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 7 dní od doručenia.

2. Priložte list, kde uvediete:

- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

- názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť prípadne farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť,

- číslo faktúry,

- Váš podpis a dátum.

3. Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

4. Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici alebo inom pôvodnom balení/ tak, aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5. Adresa pre doručenie:

FANTASY MÓDA, Radko Čillík

956 21 Jacovce

 

POZOR: Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu.

Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.

 

Neprevzaté dobierky

V prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.fantasymoda.sk a neprevezme si zásielku, resp. zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu z dôvodu, že kupujúci odmietne prevziať tovar alebo zásielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi - kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady vo výške 2,30 EUR, t.j. poštovné a balné náklady a taktiež poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vrátení zásielky na adresu prevádzkovateľa internetového obchdodu www.fantasymoda.sk, ktoré je predávajúci povinný uhradiť pri vrátení neprevzatej dobierky Slovenskej pošte. Predávajúci osloví kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 

 

Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme a prajeme Vám, aby sa Vám naše oblečenie dobre nosilo :)

DAKE s.r.o.